УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Професійна етика як норма поведінки, що підтримує престиж професії нотаріуса

02 червня 2017
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

     Нотаріальна палата України (далі – НПУ) як професійна самоврядна організація у сфері нотаріату, виходячи із повноважень, визначених у статті 16 Закону  України «Про нотаріат», покликана забезпечувати захист професійних прав і інтересів нотаріусів у відносинах з  контролюючими органами, які здійснюють  перевірки  нотаріальної діяльності.

   Саме питання перевірок нотаріусів на сьогодні стало ключовим. Актуальність  його викликана тим, що останнім часом значних змін зазнала нормативно-правова база, яка регулює діяльність  нотаріусів, а також збільшенням видів перевірок.

      З огляду на  те, що перевірки діяльності нотаріусів,  насамперед, мають профілактичний і попереджувальний характер, професійне самоврядування - НПУ та її відділення,  повинні подбати про те, щоб в результаті їхї проведення інтереси нотаріусів у професійній сфері  безпідставно  не  постраждали.

   Згідно з Порядком проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затвердженим  наказом Міністерства 
юстиції України 17.02.2014  № 357/5 (далі – Порядок проведення перевірки) перед проведенням перевірки формується склад комісії, до якого можуть залучатися нотаріуси, що мають високий професійний рівень та достатній досвід практичної роботи не менше 10 років.

    Беручи участь у роботі таких комісій, нотаріусам важливо не лише чітко дотримуватись вимог законодавства, що регулює порядок проведення перевірок, але й сумлінно і професійно виконувати свої обов’язки.

    Відповідно до основних принципів Правил професійної етики нотаріусів України, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 2104/5  від 04.10.2013 нотаріус зобов’язаний виконувати свої обов’язки професійно, неухильно дотримуючись норм законодавства і принесеної присяги.

     Своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов'язаний сприяти підвищенню позитивної громадської думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві та забезпечувати законність у цивільно-правових відносинах (Розділ 4 Правил).

     Слід зазначити, що подекуди, етична поведінка членів комісії – практикуючих нотаріусів під час перевірок викликає зауваження.  Проявом неналежної поведінки  можуть бути суб’єктивні  висновки щодо тих чи інших недоліків у роботі нотаріуса, відсутність обґрунтування виявлених порушень та їх суперечливість, виконання певних «вказівок» щодо процедури проведення перевірки нотаріуса тощо.

    Вказане не відповідає загальним принципам діяльності нотаріусів, до яких належать: незалежність, законність, об’єктивність та неупередженість, конфіденційність, добросовісність, чесність, повага до професії, культура поведінки.

      У зв’язку з цим, нотаріуси-члени комісії завжди повинні пам’ятати, що завдання перевірок  не обмежуються лише пошуком порушень і помилок та притягненням нотаріусів до відповідальності, але  й мають на меті здійснення поглибленого аналізу причин, що їх породжують та надання нотаріусам необхідної допомоги.
        Нотаріальна палата України звертає увагу, що під час проведення перевірок   у відповідності до Порядку проведення перевірок:

1) кожен член комісії при проведенні перевірки повинен бути неупередженим та об’єктивним, всебічно та в повному обсязі вивчати матеріал і документи, надані в ході перевірки;

2) довідка за результатами перевірки повинна бути підготовлена згідно з перевіреними достовірними фактами, що свідчать про наявність недоліків, помилок і порушень, з посиланням на норми законодавства. За змістом довідка має бути вичерпною та конкретною;

3) строк для складання довідки за результатами перевірки складає п’ять робочих днів з часу закінчення перевірки;

4) підписання довідки членами комісії має відбуватися лише після її детального аналізу та вивчення, а також у разі погодження з усіма  висновками та рекомендаціями.

     Водночас, слід мати на увазі, що планові комплексні перевірки здійснюються відповідно до графіку їх проведення за чітко визначений період. Проведення повторної перевірки з тих питань, які вже були предметом комплексної перевірки, не допускається, крім перевірки за зверненнями громадян чи юридичних осіб.

    Надходження  запиту  від прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України з вимогою провести перевірку не може слугувати підставою для проведення  позапланової перевірки роботи нотаріуса відповідно до вимог Порядку проведення перевірки.

     Такі запити не відносяться до сфери застосування Закону України «Про звернення громадян» і стосуються виконання такими органами покладених на   них функцій.

      З огляду на вищевикладене,  НПУ наголошує на необхідності  нотаріусам утримуватися від поведінки, яка може викликати сумніви в об’єктивності  та неупередженості  при  прийнятті рішень за результатами перевірок нотаріальної діяльності.

     Наряду з цим,  вважаємо, що лише високопрофесійна, моральна та етична поведінка та взаємоповага між нотаріусами сприятиме згуртованій і високопрофесійній команді однодумців, здатній  гідно відстоювати  свої професійні права та  інтереси.

З повагою,

голова Комісії  НПУ з питань професійної етики нотаріусів  України Валентина Дідок

Кількість переглядів: 6432

Архів публікацій