УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Про НПУ

01 січня 1970
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

З метою реалізації Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо державного регулювання нотаріальної діяльності», прийнятого Верховною Радою України 6 вересня 2012 року, рішенням Першого установчого з’їзду нотаріусів України від 29 березня 2013 року було створено Нотаріальну палату України.

Нотаріальна палата України (на далі – НПУ) є недержавною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх нотаріусів України на засадах обов’язкового членства відповідно до статті 16 Закону України «Про нотаріат».

НПУ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», іншими законодавчими актами та Статутом НПУ, який є установчим документом.

Метою діяльності НПУ є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для виконання покладених на них Законом України «Про нотаріат» обов’язків і забезпечення їхніх прав, представництво професійних інтересів нотаріусів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, втілення та застосування фундаментальних принципів системи нотаріату латинського типу, а також принципів нотаріальної етики, положень латинського нотаріату, захист професійних інтересів та соціальних прав нотаріусів, сприяння підвищенню професійного рівня нотаріусів та надання їм методичної допомоги, захист інтересів фізичних і юридичних осіб при заподіянні їм шкоди внаслідок незаконних дій або недбалості нотаріуса.

19 квітня 2013 року НПУ була зареєстрована відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Згідно з пунктом 3.2. Статуту НПУ з моменту державної реєстрації НПУ її членами стають всі нотаріуси, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах або здійснюють приватну нотаріальну діяльність. Згода нотаріуса на набуття членства в НПУ не потребується.

Членами НПУ можуть бути особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Члени НПУ мають право: брати участь у роботі органів нотаріального самоврядування у порядку, передбаченому Статутом Нотаріальної палати України; обирати та бути обраними до органів НПУ в порядку, передбаченому Статутом Нотаріальної палати України; брати участь у роботі будь-якого органу НПУ з правом дорадчого голосу; звертатися до будь-якого органу НПУ із запитом про його діяльність та одержувати інформацію; на захист своїх професійних та соціальних прав; вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності НПУ; одержувати методичну, інформаційну та організаційну допомогу; ознайомлюватися з протоколами засідань Ради НПУ, протоколами З’їзду нотаріусів України, протоколами комісій та будь-яких робочих груп, які створюються Радою НПУ або З’їздом нотаріусів України, отримувати будь-яку іншу інформацію і документи про діяльність НПУ; проводити спільні зустрічі, методичні консультації, інші заходи з обміну досвідом з метою формування єдиної нотаріальної практики; оскаржити в установленому порядку будь-які рішення органів НПУ; припинити членство в НПУ з підстав, передбачених Законом України «Про нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати України.

Члени НПУ зобов’язані:

-    дотримуватись вимог Закону України «Про нотаріат», Статуту Нотаріальної палати України, правил професійної етики та виконувати рішення органів нотаріального самоврядування;
-    своєчасно сплачувати щомісячні членські внески на забезпечення реалізації нотаріального самоврядування у порядку та розмірах, встановлених З’їздом нотаріусів України;
-    брати участь у реалізації завдань нотаріального самоврядування та сприяти НПУ в її роботі;
-    виконувати інші обов’язки, передбачені Законом України «Про нотаріат» та Статутом Нотаріальної палати України.

Кількість переглядів: 57433

Архів публікацій