УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Доступ до професії

11 жовтня 2017
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

Нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності  або визнана недієздатною за рішенням суду.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Особа, яка має намір здійснювати нотаріальну діяльність і відповідає вимогам передбаченим статтею 3 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (далі – Закон) (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12 <a name="o25">), не пізніше ніж за сорок днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту особисто подає до відповідного головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі заяву на ім’я начальника головного управління юстиції про внесення до Вищої кваліфікаційної Комісії нотаріату подання про допуск до складання кваліфікаційного іспиту (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0926-11 <a name="o31">).

Вища кваліфікаційна комісія нотаріату за результатами розгляду подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі допускає осіб до складання кваліфікаційного іспиту про право на зайняття нотаріальною діяльністю (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0926-11).

Після успішного складання іспиту особа отримує Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю, за процедурою передбаченою Порядком видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджений наказом Міністерства юстиції України 11.07.2012 № 1043/5 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1170-12).

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю є підставою для призначення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов’язаний до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2 <a name="o230">.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності проводиться відповідно до Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12) <a name="o186"></a> та Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22.03.2011 № 871/5 (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11).

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі на підставі заяви особи, яка має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, та акта про сертифікацію про відповідність робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановленим цим Законом умовам. У заяві (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0388-11 <a name="o26"></a>) зазначається назва нотаріального округу, в якому особа буде займатися нотаріальною діяльністю.

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса повинно розташовуватися в межах визначеного для  нього нотаріального округу. Вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса встановлено статтею 25 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-ХІІ (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/page2  <a name="o207"></a>). Та Положенням про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11).

Кількість переглядів: 3264

Архів публікацій