УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

РЕАКЦІЯ НА ПУБЛІКАЦІЮ

21 липня 2017
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

Головному редактору видання

"Комсомольская правда в Украине"

Оксані Богдановій

 

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та  законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.  Праву на свободу думки і слова,  на вільне  вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов'язок не поширювати  про  особу  недостовірну  інформацію  та  таку,  що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Всупереч наведеним положенням у статті Валерії Чепурко «Была квартира ваша, стала наша», опублікованій 21.07.2017 року на сайті видання «Комсомольская правда в Украине» (http://kp.ua/incidents/581527-byla-kvartyra-vasha-stala-nasha#comments) наводиться недостовірна інформація, а також інформація що шкодить діловій репутації як окремих нотаріусів, так і нотаріату в цілому.  

Зокрема, до такої інформації належать такі вислови:

1. «…благодаря новациям, которые были введены в 2013 году: для устранения коррупции в Украине ликвидировали государственные БТИ и позволили нотариусам хозяйничать в Реестре недвижимости».

Відповідно до чинного законодавства нотаріуси є державними реєстраторами і уповноважені здійснювати реєстарційні дії, а не «хозяйничать в Реестре недвижимости».

2. «На основании фальшивок нотариусы меняли сведения в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, квартира несколько раз перепродавалась».

Це спотворення інформації, що вводить в оману читачів з приводу порядку здійснення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та участі нотаріуса у цій процедурі. Оскільки останній не «меняет» відомості,а вносить їх на підставі документів, які надають йому заявники.  А тому відповідальність за справжність цих документів несуть саме вони.

3. «После многочисленных жалоб Мин­юст назначил проверку действий нотариуса Р. и заблокировал ей доступ к Реестру недвижимости. Но дама  через суд вернула себе полномочия - и опять чиста перед законом как стеклышко».

У вказаному твердженні можна чітко розібрати, що авторка статті вважає, що рішення суду про розблокування доступу до реєстру нерухомості є несправедливим. Цим самим ставиться під сумнів не лише правомірність здійснеення нотаріусом Р. реєстраційних дій, але й справедливість рішення суду.

4. «За всю историю квартирных афер в Украине ни один нотариус не пострадал…».

Ця інформація не відповідає дійсності зокрема з огляду на те, що існують судові рішення, про притягнення нотаріусів до відповідальності. Крім того, на підставі подання головних територіальних управлінь юстиції, Міністерство юстиції України має право анулювати свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю. Тобто мова мала б іти про покарання нотаріусів, а не про їхні страждання.

5. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу нотариуса нельзя допрашивать по сути нотариального действия. То есть он может фигурировать в деле как свидетель, но ничего не пояснять и не давать никаких показаний».

Ця інформація не відповідає положенням чинного Кримінально-процесуального кодексу, адже нотаріус може давати свідчення за умови дотримання права на таємницю нотаріальної інформації. Тобто встановлюється спеціальна процедура, зокрема необхідність отримання згоди від учасників нотаріальної дії, шодо розкриття нотаріусом відомої йому інформації. Крім того, в окремих, визначених законом, випадках, нотаріус не зобов’язаний зберігати нотаріальну таємницю.

6. «Нотариус не обязан сверять постановление суда с данными Реестра судебных решений, проверять, объявлялись ли на квартиру торги и стоит ли под договором купли-продажи подпись того человека, от имени которого он написан. Если факт подделки вскроется, нотариус только разведет руками: каждый имеет право на ошибку».

Ця інформація також є недостовірною. Зокрема, відповідно до п. 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 передбачений обов’язок державних реєстраторів у тому числі нотаріусів, у разі проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно на підставі рішення суду використовувати відомості Єдиного державного реєстру судових рішень.

7. «Пока законодатели не обяжут нотариусов проверять документы, риски потерять недвижимость будут существовать, - резюмирует адвокат Либерман». Ця інформація є неправдивою, з тих самих аргуметів, що і в попередньому пункті.   

Слід зазначити, що статтею 299 ЦК передбачається захист права на недоторканність ділової репутації.

Зазначу, що опублікування неперевіреної інформації або такої, що не відповідає дійсності, зачіпає ділову репутацію та професійні інтереси не тільки нотаріусів, а й створює негативний імідж Вашого видання. Тому, у разі публікації в подальшому статей, в яких міститься недостовірна інформація чи висловлювання, що зачіпають права та інтереси нотаріальної спільноти, Нотаріальна палата України, як орган професійного самоврядування, змушена буде звернутися до суду.

Виходячи з цього,  Нотаріальна палата України звертається до Вас з вимогою припинити поширювати недостовірну інформацію, що шкодить діловій репутації нотаріусів та спростувати її, підготувавши матеріал за участі Нотаріальної палати України та висвітлити для громадян актуальні питання державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Сподіваємось на розуміння та запрошуємо до співпраці.

З повагою, прес-служба НПУ

 

Кількість переглядів: 8381

Архів публікацій