УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Звернення Нотаріальної палати України до Міністра юстиції

11 березня 2014
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

На сайті Міністерства юстиції України була розміщена інформація, що 6 березня 2014 року в результаті проведеної Міністром юстиції зустрічі з представниками адвокатської спільноти створено  робочу групу, яка одночасно з підготовкою нового законопроекту «Про адвокатуру» готуватиме зміни до інших нормативних актів. Зокрема, це стосується Податкового кодексу, де потрібно визначити спрощену систему оподаткування для адвокатів.

Нотаріальна палата України 7 березня звернулася до Міністра з листом, у якому пропонується включити представників НПУ до складу цієї комісії, адже вирішення питань оподаткування є актуальним не лише для адвокатів, а й для нотаріусів.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює питання оподаткування доходу адвокатів і нотаріусів, є Податковий кодекс України. Підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу діяльність адвокатів та нотаріусів визначено як незалежну професійну діяльність.

Порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні встановлюється Законом України «Про нотаріат», яким визначено, що нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової та творчої, у вільний від роботи час.

Обмеження права особи, яка здійснює нотаріальну діяльність, щодо обрання (застосування) спрощеної системи оподаткування порушує принцип рівності усіх платників податків перед законом, оскільки перехід на спрощену систему оподаткування згідно з вимогами Кодексу є можливим лише для суб’єктів підприємницької діяльності.

Тому з огляду на чинне законодавство нотаріуси так само, як і адвокати, не можуть обрати або перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Кодексу.

Зважаючи на те, що забезпечення населення якісною правовою допомогою є завданням не лише для адвокатів, а і для нотаріусів, представники НПУ готові взяти активну участь у підготовці та написанні необхідних документів (законопроектів, обґрунтування, пояснювальних записок, статичних та аналітичних матеріалів тощо).

Кількість переглядів: 639

Архів публікацій