УВАГА! Сайт працює у тестовому режимі.

Президент НПУ Василина Наталія Володимирівна

26 травня 2016
Розмір шрифту: Аб Аб Аб

 

ВАСИЛИНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ПРЕЗИДЕНТ НОТАРІАЛЬНОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ
(з 10 січня 2014р. по 22 квітня 2016р.)

Президент НПУ очолює Раду НПУ, є офіційним представником НПУ, а також гарантом її єдності.

Президент НПУ обирається З’їздом нотаріусів України із числа діючих нотаріусів строком на чотири роки. Одна й та сама особа не може бути Президентом НПУ більше, ніж два терміни поспіль. Президент НПУ здійснює свої повноваження на громадських засадах та поза штатом НПУ.

Виконання повноважень Президента НПУ здійснюється у межах професійної нотаріальної діяльності. Президент НПУ отримує  щомісячну винагороду. Після завершення терміну повноважень Президента НПУ він виконує свої обов’язки до обрання нового Президента НПУ.

Президент НПУ, а в разі його відсутності - Віце-президент:

1)керує діяльністю НПУ, Ради НПУ та апарату Ради НПУ;
2)представляє НПУ в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед фізичними особами;
3)представляє інтереси НПУ в міжнародних організаціях нотаріусів та інших міжнародних організаціях;
4)розпоряджається коштами та майном НПУ, укладає договори та вчиняє інші правочини на суму не більше ніж  200 000 гривень по кожному;
5)контролює порядок надходження членських внесків та їх використання, забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
6)діє від імені НПУ без довіреності;
7)видає довіреності на представництво НПУ з питань реалізації її повноважень, встановлених Законом України «Про нотаріат» та Статутом НПУ;
8)відкриває та закриває рахунки НПУ в банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
9)укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає на роботу та звільняє працівників апарату НПУ;
10)надає для погодження Радою НПУ кандидатуру виконавчого директора НПУ та за згодою Ради НПУ укладає з ним трудовий контракт;
11)видає накази і розпорядження та дає вказівки, обов’язкові для виконання працівниками апарату НПУ;
12)здійснює інші дії, передбачені статутом НПУ, рішеннями З’їзду нотаріусів України, Ради НПУ для забезпечення діяльності НПУ.
 
Василина Наталія Володимирівна
Народилася 09 вересня у м. Києві.
У 1987 році вступила на юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, який закінчила у 1992 році за спеціальністю правознавство.

Працювала в Міністерстві юстиції України з січня 1995 року по липень 2004 року на посадах заступника начальника управління, начальника управління, директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань, з січня по листопад 2006 року на посаді Радника Міністра юстиції України, директора Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об’єднань.

Обіймала посади заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України та заступника  голови Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, члена Науково-консультативної ради з питань розвитку нотаріату, члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

Приватна нотаріальна діяльність по Київському міському нотаріальному округу зареєстрована у 2004 році, яка припинялася на час перебування на державній службі. На сьогодні є нотаріусом по Київському міському нотаріальному округу.

Кандидат юридичних наук. Захистила дисертацію за науковою спеціальністю 12.00.03 на тему: "Охорона та захист права власності нотаріусом".

Заслужений юрист України.

Наукові та виробничі досягнення:  за час перебування на посаді було розпочато реформаторські кроки, завдяки яким, зокрема, створено єдиний прозорий механізм допуску до професії на конкурсній основі, нормативно закріплені нотаріальні округи та визначено кількість нотаріусів, що працюючих у них, залежно від кількості населення та навантаження на одного нотаріуса; розширений перелік нотаріальних дій, які мали право вчиняти приватні нотаріуси; приватні нотаріуси отримали право на проставлення гербових печаток на оформлюваних ними документах, зокрема для їх подальшого використання за межами України; запроваджено єдині державні реєстри нотаріусів, спеціальні бланки нотаріальних документів, довіреностей, заборон відчуження нерухомого майна, обтяжень рухомого майна, заповітів  тощо.  Саме завдяки принциповій позиції нотаріуси вибороли перед товарними біржами своє виняткове право на посвідчення договорів із нерухомістю та відстояли своє право на отримання плати за домовленістю для приватних нотаріусів без обов’язку  стягнення державного мита в Державний бюджет та встановлення касових апаратів. Брала активну участь у розробленні та остаточному доопрацюванні нормативно-правових актів з питань удосконалення діяльності системи органів нотаріату.

Публікації: загалом більше, ніж 40 публікацій у наукових та фахових виданнях, є призером IV Всеукраїнського  конкурсу на краще юридичне видання 2000/2001 років у номінації «Науково-популярні, науково-практичні і довідникові видання в галузі права»; автором кращої публікації у номінації «За системність  аналізу складної проблематики» у 2003 році нагороджена дипломом загальнонаціональної правової газети «Юридичний вісник України»; є співавтором чотиритомного видання «Довідник нотаріуса».

Нагороди, відзнаки: нагороджена вищою відзнакою Української нотаріальної палати – нагрудним знаком «Золотий параграф», нагрудним знаком Міністерства юстиції України «За заслуги», неодноразово нагороджувалася  Почесною грамотою Київського міського голови.

Кількість переглядів: 1385

Архів публікацій